Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěr

 

 
 
 
 
 

V závěru zopakujme, že tato kniha je zaměřena především na inovace a jejich vývoj, dále též historii techniky nejen jako celku ale i na historii jednotlivého technického objektu a jeho cyklem života. Rozebírá podněty a vlivy, které působí na inovace technického objektu a techniky všeobecně. Také chce na těchto základech objasnit postup prognózování vývoje inovací jednotlivého technického objektu.

Na příkladech několika prognóz je vidět, že uvedená metodika prognózy vývoje technického objektu je ve stadiu vzniku a užíváním se bude teprve vyvíjet. Pokus o prognózu vývoje lokomotivy je také uveden také v seznamu literatury, tato prognóza je však začátek a dá se v lecčems vylepšit. Je špatné provádět prognózu velkých souhrnů technických objektů, například lokomotivy jako takové bez rozlišení trakce, protože potom vychází prognóza moc všeobecná a utápí se v neustálém porovnávání jednotlivých provedení. Dále je vhodné uvádět v prognóze životní cykly co nejvíce příbuzných technických objektů. Ve všeobecnosti lze říci, že prognóza je tím přesnější, čím "starší" je technický objekt.

Zákonitosti uvedené v této publikaci vycházejí z několika disciplín a dá se říci, že jsou zde zapotřebí znalosti nejen z techniky všeobecně, ale také z dějin, a to zejména z dějin techniky a přírodních věd.

Podnik, který by chtěl ve svých předvýrobních útvarech zavést oddělení pro prognózu technického vývoje svých výrobků, by musel dát dohromady tým, kde by byli zastoupeni jak technici, tak i pracovníci znalí historie techniky a marketingu. Tito pracovníci by měli být znalí historie "svého" technického objektu a technických objektů příbuzných. Kniha je proto určena všem zájemcům o to, jak se dozvědět víc o vývoji techniky a technického objektu, o vztahu společnosti k technice, o vztahu přírodních věd a techniky a o vztazích uvnitř techniky samotné. Kniha tak pomůže pracovníkům zodpovědným za technický rozvoj ve společnostech zabývajících se výrobou technických objektů, pracovníkům zkušebních organizací.

Z předchozích kapitol je též zřejmé, jak by měli být vzděláváni budoucí technici. To znamená, že kromě odborných předmětů, matematiky a fyziky by měli mít přehled z historie, především z historie techniky a přírodních věd. Kniha tak rovněž pomůže učitelům technických vysokých a středních škol a i studentům technických škol.