Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Příklad prognózy - nábytek pro počítač

3. 1. 2013

 

1.  Teoretický úvod
Manipulační prostory pro ovládání počítače
Optimální manipulační prostor je část prostoru v dosahu středu dlaně, prostoru vztaženého k tělu pracovníka v základní výchozí poloze při vzpřímeném trupu.
Tato část prostoru je omezena:
-                                  z hora vodorovnou rovinou procházející středy ramenních kloubů při základní výchozí poloze těla,
-                                  zespoda vodorovnou rovinou procházející středy loketních kloubů při vzpřímeném trupu a při připažení,
-                                  zpředu svislou rovinou rovnoběžnou s rovinou průčelní, dotýkající se prsou při základní výchozí poloze trupu,
-                                  z boků zprava a zleva dvěma svislými rovinami procházející svislými osami horních končetin v základní výchozí poloze. Tyto roviny jsou odkloněny od roviny průčelné směrem k rovině symetrie těla asi v úhlu 30°,
-                                  zezadu kulovými plochami opsanými ze středu ramenních kloubů o poloměru rovném vzdálenosti mezi středem ramenního kloubu a středem dlaně v naznačené poloze horní končetiny
Optimální manipulační prostor je definován pro základní vzpřímenou polohu lidského trupu, avšak jeho tvar je stejný pro jakoukoliv polohu lidského těla včetně sedící.
 

obr1.jpg

Obrázek 1 Optimální manipulační prostor postavy vysoké 1760mm
 

obr2.jpg 

Obrázek 2 Optimální manipulační prostor v půdorysu na stole
            Z obrázku č.2 je jasně vidět, že půdorys optimálního manipulačního prostoru pro ruce je víc široký než hluboký. Toho je třeba využít při rozestavění jednotlivých periferních zařízení počítače.
Pracovní poloha při práci na počítači.
V případě dlouhodobé práce na počítači, předpokládáme umístění počítače v pracovně. Pro pracovnu hovoří především to, že je nutná velká půdorysná pracovní plocha. Půdorysná plocha na stole musí mít možnost umístit monitor, klávesnici, myš s potřebnou plochou (podložka pod myš, je-li) a odkládací plochu. Odkládací plocha je nutná pro papírové podklady, které potřebujeme při práci.
            Chybně se postupuje, jestliže se porovná klávesnice počítače s psacím strojem a instaluje se na stolek nebo na výsuvnou desku pro psací stroje, protože psací stroj má klávesnici šikmější cca 10cm nad hranou stolu, což v případě umístění počítačové klávesnice způsobí to, že klávesnice je potom nízko a neumožňuje spolupráci s myší.
Tuto chybu kopírují výrobci počítačového nábytku, kteří ve snaze zabrat půdorysně co nejmenší prostor, vyrábějí zasouvací část stolu pro klávesnici. Tato část stolu je namontována pod hlavní deskou stolu. Uvedené potom způsobí, že při vysunutí klávesnice jsou jednotlivé klávesy klávesnice nízko, ale i monitor se dostává daleko od očí.
Stůl by měl být vysoký právě tak, abyste měli při vzpřímeném sedu lokty přesně ve výšce desky stolu a mohli tak mít předloktí při práci volně a po celé délce položená na jeho ploše. Pro pohodlné psaní a ovládání myší je to naprosto klíčová věc, kterou je neradno podceňovat. Různé stolky určené speciálně pro počítač takovouto pozici rukou zpravidla neumožňují, protože deska stolu by tím musela být mnohem větší, což je přesně to, čemu se výrobci chtějí vyhnout. Lepší je tedy nenechat se příliš zlákat reklamou či nízkou cenou a raději si pořídit stůl co největší. Má to i další výhody:
  • Snadno tak dodržíte minimální doporučenou vzdálenost monitoru od očí. Na stolech s úzkou deskou lidé často posouvají monitor více do strany, klávesnici mají před sebou a k monitoru natáčejí hlavu. To jednak nerovnoměrně zatěžuje krční svalstvo a páteř a rovněž oči musí mezi obrazovkou a klávesnicí urazit mnohem větší vzdálenost nebo je dokonce nutné neustále otáčet hlavou sem a tam.
  • Na stolech navržených jednoúčelově jste omezeni záměry jejich designéra a máte méně svobody, co se uspořádání prostoru týče. Často jsou také navrženy tak, aby vyhovovaly především pravákům.
  • Opravdu velký stůl časem pojme všechny přídavné periferie a předměty, které je vždy lepší mít po ruce na ploše stolu, než pod ním nebo dokonce v jiné místnosti. Počítejte se mnou: počítač, monitor, klávesnice, myš s podložkou, tiskárna, skener, repráčky, stolní lampa, stojan na tužky, diář či adresář, papírky na poznámky, telefon nebo mobil, cédéčka na vypalování, razítka, hrnek či láhev s pitím, papírové kapesníčky atd. – je toho hodně, že?
Stůl je nejlepší umístit tak, aby byl na dosah ruky od nějaké poličky či skříně. Do ní si pak můžete dát často používané větší předměty, pro které už není na stole místo, jako např. šanony, pořadače na CD, slovníky, zákony, encyklopedie a příručky. Tím zvýšíte efektivitu své práce často více, než by se mohlo zdát. Nejde totiž pouze o to, že normálně byste museli vstát a pro předmět si dojít, ale též o narušení koncentrace.
 
Pracovní sedadlo pro práci na počítači musí umožňovat primární korekci způsobenou různou výškou postavy podle následujícího odstavce. Pracovní sedadlo proto musí dále umožňovat drobné pootočení od klávesnice k odkládací ploše.
 

obr3a.jpgobr3b.jpg

Obrázek 3 Hlavní rozměry pracovního sedadla
 
To, na čem u počítače sedíte, má pro vaše zdraví rovněž nemalou důležitost. Poté, co jsem v průběhu let vyzkoušel snad všechny možné druhy sedaček, se domnívám, že nejlepší ze všeho je jednoduchá židle s tenkou poduškou anebo, pokud vám to okolnosti dovolí, gymnastický míč. Střídám pravidelně oba tyto způsoby sezení a problémy s bolestí v zádech, které jsem dříve občas míval, dávno zcela zmizely. Gymnastický míč je možno zakoupit téměř kdekoliv ve zdravotnických potřebách ve velikosti, která je přiměřená vaší výšce. Budete na něm neustále v mírném pohybu, což pomáhá od strnulosti a následné deformace páteře. Nevýhodou míče je jeho nevhodnost pro některá firemní prostředí a také skutečnost, že v parném létě se na něm dost potí zadek – to se vždy raději vrátím k židli.
Poměrně špatná jsou na sezení velká pohodlná kožená křesla, která tak často můžeme vidět na luxusněji vybavených pracovištích. I když jsou obvykle nastavitelná, mají kolečka a dá se na nich i houpat, svádějí ke zcela nevhodnému způsobu sezení, při němž není páteř vzpřímená, ale spíše má tendenci se prohýbat dozadu. To už jsou lepší jednoduché kolečkové židle, ačkoliv ani ty nejsou ideální, protože jejich designéři obvykle dbají spíše na efektní vzhled než na ergonomii sezení. Sporná je i užitečnost různých klekaček – na jednu stranu je na nich člověk nucen sedět vzpřímeně, ale nevýhodou je, že jejich konstrukce neumožňuje mnoho způsobů usazení, což já osobně vnímám jako nedostatek.
 
Primární korekce - korekce manipulačního prostoru podle výšky postavy. Primární korekci je nutno provádět z důvodu různé výšky postavy. Primární korekce se provádí změnou výšky sedací části u pracovního sedadla. Tato změna musí umožňovat to, aby vzdálenost hrany stolu a spodní část optimálního manipulačního prostoru (tj. vodorovné rovině procházející středy loketních kloubů při připažení) byla stále stejná, a to zhruba ve stejné výši, nezávisle na výšce postavy. V případě extrémně malé postavy je nutno pod nohy vložit podložku.
 

obr4.jpg 

Obrázek 4 Obrázek k primární korekci
Jednostranné zatěžování páteře vede po jistém čase nutně k postupné degeneraci – v těle dochází ke změnám, které mohou být v krajních případech i nevratné. Lidé od počítačů čelí časem velice nepříjemným degenerativním projevům jakožto i následkům stresu, který je u informatiků tak často spojen se stíháním různých šibeničních termínů, mentální náročností plněných úkolů a řešením havarijních situací. V případě zad a páteře jsou projevy rovněž typické: různé deformace a vykřivení ztěžují dýchání nebo v horších případech ovlivňují fungování dalších vnitřních orgánů, a tím i zdravotní stav celého organismu. Ačkoliv se tedy vychýlené držení páteře nemusí projevovat tak nápadně jako zhoršující se zrak, svými důsledky může být mnohem závažnější.
Ovládání klávesnice
Z půdorysu optimálního manipulačního prostoru pro ruce je víc široký než hluboký. Toho je třeba využít při rozestavění jednotlivých periferních zařízení počítače. Proto se klávesnice umísťuje nejlépe uprostřed stolu cca 200mm od hrany stolu, což umožňuje opření rukou (zápěstí) na stole ještě před klávesnicí. Za klávesnicí se umisťuje monitor tak, aby mezera mezi klávesnicí a monitorem byla co nejmenší.
 

obr5.jpg 

Obrázek 5
 
Ovládání myši
Nejobvyklejší a nejlepší umístění myši je napravo od klávesnice. Mezera mezi prostorem myši a klávesnicí by měla být opět co nejmenší. Je však otázkou, jak se uplatní myš v budoucnu. Může být postupně nahrazována touchpadem nebo dotykovou obrazovkou. 

 

obr8.jpg 

Obrázek 6
 
Manipulační prostor pro umístění pracovních podkladů
Při práci s počítačem je velmi často zapotřebí pracovat i s podklady, na kterých jsou potřebná data pro práci na počítači. Tato data bývají v papírové i v elektronické formě. V případě elektronické formy se výhodně využije druhý monitor.
V případě, že je nutné pracovat s podklady v papírové formě, musíme si na stole vytvořit odkládací plochu šikmo zleva vedle klávesnice. Tato plocha je výhodná, jestliže se jedná o velkoformátový podklad, například výkres. V případě bežného formátu je možno využít zařízení, které podklad drží šikmo dolů vedle obrazovky v zorném prostoru. Potřebný pohyb očí je tak minimální. Viz obrázek:
 

obr10.jpg 

Obrázek 7
 
Další možností je umístění pracovních podkladů do mezery mezi hranou stolu a klávesnicí. Jak jsme již uvedli tato mezera by měla být vysoká 20 až 30cm a její šíře odpovídá rozměru klávesnice. Na dalším obrázku je vytvoření tohoto prostoru zobrazeno.
 

obr11.jpg 

Obrázek 8
 
Výhodou je kratší dráha pohybu očí mezi podklady, klávesnicí a monitorem, nevýhodou je poměrně malý prostor pro podklady a větší vzdálenost monitoru.
 
Manipulační prostor pro ovládací prvky umístěné přímo na počítači (na věži počítače)
V případě, že je počítač sestaven, jsou přímo na počítači nejčastěji tři druhy nejčastěji používaných ovládacích prvků:
-                                  tlačítko pro zapnutí počítače (spuštění operačního programu)
-                                  mechanika pro CD/DVD
-                                  USB konektory
 
Zorný prostor pro monitor (popřípadě monitory)
Optimální zorný prostor je prostor vztažený k tělu pracovníka, ve kterém většina pracovníků vidí nejzřetelněji a nejspolehlivěji, s nejmenším namáhání zraku. Tento prostor je omezen dvěma páry kulových výsečí o poloměru min. 500mm a o vrcholovém úhlu při oku asi 60°. Zorný prostor ve vodorovné rovině ohraničený úhlem 60° , což umožňuje sledovat bez pohnutí oka prostor v šíři asi 900mm na vzdálenost 700mm.
Jsou tyto druhy zorného prostoru:
a)      bez pohybu očí ani hlavy
b)      s pohybem očí bez pohybu hlavy
c)      s pohybem hlavy
Při práci s počítačem nepočítáme se započítáním ostatních pohybů těla pro rozšíření zorného úhlu.

obr9a.jpg

Obrázek 9 Velikost binokulárního zorného prostoru
 
Jednostranné zatěžování očí vede po jistém čase nutně k postupné degeneraci – v těle dochází ke změnám, které mohou být v krajních případech i nevratné. Ti, kteří pracují s počítačem denně, po letech často trpí tzv. "počítačovou slepotou", což je oční vada, která se projevuje extrémní tuhostí akomodace, neboli sníženou schopností oka zaostřovat do jakékoliv jiné vzdálenosti, než v jaké mají monitor. Velký nešvar jsou též brýle „na počítač“, o kterých se ještě zmíníme.
 
Umístění monitoru do zorného prostoru
Umístění monitoru dozorného prostoru. Správné umístění monitoru, co se týče výšky i blízkosti k očím je v následujících odstavcích.
Jestliže umístíme monitor za klávesnicí (viz obrázek   ) je předepsané vzdálenosti asi 400 až 450mm od hrany stolu, čili monitor je v optimálním zorném prostoru. A tedy samotný monitor je ve vzdálenosti okolo 500mm od oka. Horní třetina zobrazovací plochy monitoru by měla být přibližně ve výšce očí. Tento způsob umístění je ideální pro snadný pohyb očí mezi obrazovkou a klávesnicí a zároveň umožňuje zdravé napřímení krční páteře. Zorný prostor ve vodorovné rovině ohraničený úhlem 60° umožňuje sledovat bez pohnutí oka prostor v šíři asi 900mm na vzdálenost 700mm. Což hovoří pro možnost instalace širokoúhlého monitoru anebo dvou monitorů vedle sebe.
Sekundární korekce - korekce zorného prostoru podle výšky postavy se provádí seřízením výšky monitoru tak, aby byl vždy optimálním zorném poli. Proto musí být monitor výškově seřiditelný. Monitor musí umožňovat sekundární korekci zorného prostoru. Monitor měl být seříditelný tak, abychom ho měli horní třetinu zobrazovací plochy přibližně ve výšce očí. Jestliže tuto výšku monitor neumožňuje, bude se muset monitor něčím podložit. Tento způsob umístění je ideální pro snadný pohyb očí mezi obrazovkou a klávesnicí .
 

obr10a.jpg 

Obrázek 10 Obrázek k sekundární korekci
 
Umístění klávesnice do zorného prostoru a přechod očí z monitoru na klávesnici
Z dříve uvedeného obrázku vyplývá, že klávesnice je umístěna přímo před monitor. Z toho vyplývá, že jak již bylo uvedeno, monitor oči sledují v zorném prostoru typu a) tj. monitor můžeme obsáhnout bez pohybu hlavy i bez pohybu očí. Toto však neplatí pro sledování klávesnice. Pro pohled na klávesnici je třeba pohyb očí i mírný pohyb hlavy, a to i když je umístěna podle všech pravidel zde uvedených. Důležité je též to, aby přechod očí z monitoru na klávesnici byl co nejkratší. Myš při práci na počítači očima nesledujeme.
Chybně proto postupují výrobci počítačového nábytku, kteří vyrábějí zasouvací část stolu pro klávesnici. Uvedené potom způsobí, že při vysunutí klávesnice jsou jednotlivé klávesy klávesnice nejen příliš nízko, ale hlavně se monitor se dostává daleko od očí a dráha očí mezi monitorem a klávesnicí je velmi dlouhá. Což způsobuje problémy lidem s oční vadou, kteří potom požadují na očním lékaři a optikovi brýle „na počítač“.
Podobné zákonitosti platí i pro umístění podkladů v papírové formě, kde se též snažíme o to, aby dráha očí z podkladů na monitor byla co nejkratší.
 
Osvětlení zorného prostoru
Ze všeho nejdůležitější je dostatek světla. Denní světlo je pro oči velmi blahodárné, takže se snažte počítač umístit tak, abyste mohli občas vyhlédnout z okna. Moderní medicína uvádí, že přirozené světlo prospívá duševnímu zdraví člověka a má výrazný vliv i na jeho mentální výkonnost, tedy i schopnost přemýšlet a tvořit.
Pochopitelně byste si měli dát i pozor na to, aby vám při práci světlo zvenčí příliš nevadilo nebo aby se vám do očí neodráželo od povrchu obrazovky. Monitor musí být umístěn tak, aby se v něm nic nelesklo. Nejlepší jsou na to ploché obrazovky, jejichž povrch není ze skla a tudíž odráží mnohem méně světla.
Velmi důležité je osvětlení klávesnice, a to mírným světlem, které umožní snadno rozeznat písmenka na klávesnici, ale které nepřehlušuje jas obrazovky.
I osvětlení podkladů v papírové formě je důležité, neboť jejich jas by měl být srovnatelný s obrazovkou.
 
Akustický prostor pro reproduktory
Významným stresovým faktorem při práci na počítači je zvuková kulisa. Velký význam má proto hlučnost PC sestavy zejména ventilátorů chlazení. Tento hluk má být co nejnižší. Můžeme ho citelně snížit i tím, že skříň počítače postavíte na něco měkkého, např. na podložky pro myš. Můžeme si však vytvořit zvukovou kulisu samy, např. oblíbenou hudbou.
Dále jde o zvukové podněty, jež mají signální význam. Je to například zvukový signál při provedení nějaké chyby. Zvuková kulisa by tyto signály neměla překrývat.
2.   Řešení opěrek pro zápěstí a loket
Praxe při práci s počítačem ukazuje, že se často vyskytuje bolestivé onemocnění zvané „tenisový loket“, které je způsobeno nepodepřením zápěstí a lokte. Proto je důležité vybrat podložku pod zápěstí a loket.
 
Opěrky při práci především s klávesnicí (psaní textu)
            Jestliže se především pracuje s klávesnicí a ne s myší, je možné použít nějaké řešení dále.
1.      Při požití první uvedené klávesnice (obr. 11), je třeba vytvořit možnost opřít zápěstí nebo celou pěst o stůl, proto je třeba ji umístit 20 až 30 cm od kraje stolu.
 

obr6.jpg

Obrázek 11
 
2.      Tato druhá klávesnice (obr. 12) umožňuje opření zápěstí na opěrku klávesnice, je proto výhodnější a nemusí se umisťovat tak daleko od kraje stolu.
 

obr12a.jpg 

Obrázek 12
3.      A konečně, je též možné použít pohyblivé opěrky podle obrázku. V případě jejich použití je vzdálenost od hrany stolu větší, ale umožňují vyčerpat mezeru mezi hranou stolu a klávesnicí. Mezera slouží k opření rukou v případě jejich únavy. Pohyblivé opěrky před klávesnici odlehčují svalstvu a přitom neomezují v pohybu paží. Výhodami, oproti podpěrkám zápěstí, jež jsou umístěny těsně před klávesnicí, a použití při práci s myší, kde také působí proti negativním účinkům.

obr13.jpg 

Obrázek 13
 
Opěrka při práci především s myší (kreslení, rýsování, modelování)
Praxe ukazuje, že se často vyskytuje bolestivé onemocnění zvané „tenisový loket“, které je způsobeno nepodepřením zápěstí a lokte. Proto je důležité vybrat podložku pod myš s opěrkou pod zápěstí. Definitivní řešení však znamená použití loketní opěrky. Optimální rozměry jsou: Šířka: 20cm, Délka: 55cm. 

obr14a.jpg

Obrázek 14
 

obr15a.jpg 

Obrázek 15
 
            Další předpokládaný vývoj loketní opěrky: Loketní opěrka může dalším vývojem používat bezdrátovou myš a spojit se s ní v jeden celek – chápáno pouze elektronicky ne fyzicky. I na podpěrce pak mohou přibýt ovladače různých funkcí počítače.
3.                                     Umístění počítače do obýváku
Počítačová skříňka
         Řešením je druh nábytku, který nemá asi ještě jméno. Jde o nábytek, do kterého je počítač integrován – říkejme tedy počítačová skříňka. Složený zabírá půdorysně velmi malou plochu a může se rozložit podle obrázku. Při rozložení skříňky je vidět notebook připevněný na sklápěcí části skříňky. Je připevněný širokou textilní gumou a ve sklopeném stavu dosedá na dřevěné zarážky, které jsou součástí již uvedené sklápěcí části skříňky.
Uvedené řešení není vhodné pro dlouhodobou práci s počítačem, např.: psaní dlouhých textů, projektování, úpravu fotografií apod.
Elektrické napájení je provedeno společně pro všechny spotřebiče, které jsou součástí počítačové skříňky. Prodlužovačku můžeme připevnit na nábytek na neviditelném místě např. samolepícím suchým zipem. Dále do skříňky vede přívod internetu, viz obrázek . Je zde též vidět telefon pro internetové telefonování „Skype“. Je trvale dobíjen přes USB konektor a při telefonování je bezdrátový. Všechny použité elektrické kabely je možno stáhnout k sobě a připevnit na skříňku. Ve skříňce je též vytvořen kabelový průchod skrz stabilní poličku k zásuvkám prodlužovačky.
Vedle notebooku je pevně přichycena na sklápěcí část podložka pod myš a na druhé straně notebooku je připevněn zápisník. Celý notebook se sklápí společně s uvedenými věcmi tj. podložkou na myš a zápisníkem. Před sklopením se musí myš přemístit z podložky dozadu na poličku, která zůstává stabilní, nepohyblivá. Na uvedené poličce jsou umístěny také psací potřeby. Na boku skříňky je zapojeno osvětlení s vypínačem.
Možnosti dalšího obohacení celého systému spočívají v použití reproduktorů, které je možno stabilně připevnit zevnitř na bocích skříňky a dále je v tomto případě je výhodnější používat bezdrátové myši, která se snadněji ukládá při skládání skříňky na stabilní poličku vzadu.

obr16.jpg 

Obrázek 16
 

obr17.jpg 

Obrázek 17
  

obr18.jpg

Obrázek 18
 
Na obrázcích je řešení s notebookem, ale místo celého notebooku se může sklápět jen klávesnice a monitor může být připevněn v čele. Klávesnici připevníme na sklápěcí část např. samolepícím suchým zipem. Umístění samotného počítače je v takovémto případě vedle skříňky ve zvláštním boxu. Avšak výhodou použití notebooku je jeho rychlé odpojení a vložení do tašky, která je zavěšena pod skříňkou. Aby však byla možná rychlost vyjmutí notebooku je instalováno ve skříňce jeho trvalé napájení – druhé napájení je tedy přenosné a je trvale umístěno v tašce pro notebook.
 
Umístění ovládacích prvků v případě propojení počítače a televizoru anebo při nahromadění ovladačů
Požadavky na prostor
Požadavky na umístění jsou totožné s umístění televizoru, protože televizor přebírá funkci monitoru. 

obr19.jpg 

Obrázek 19 Televize s napojením na počítač
 
Kromě zapojení přístrojů, o něž se v této knize nezajímáme, vyvstanou problémy s umístěním jednotlivých prvků. Pro umístění počítače se nabízí místo ve stolku pod televizorem, společně i s jinými přístroji. Za důležitý v tomto případě považujeme umístění klávesnice, myši a ovládačů televizoru a ostatních přístrojů. Nabízí se zde využití bezdrátového propojení klávesnice a myši s počítačem. Řešení umístění těchto prvků je např. ve vybudování výsuvné plošinky na konferenčním stolku u sedačky, viz obrázky dále.

obr20.jpg 

Obrázek 20
 

obr21.jpg

Obrázek 21
 
 
4.                                     Výhled do budoucna
Počítačový svět se mění směrem k přenosným zařízením a k dotykovým obrazovkám. Stále však budou potřeba stabilní výkonná zařízení (počítače), která budou ovládána vývojově upravenou klávesnicí včetně myši. I videotelefonování je lepší provádět v sedě na stabilních zařízeních (počítačích).
 
5.                                     Zhodnocení
Vznik a vývoj inovací v technice provází mnoho zákonitostí. Tato kapitola se zabývá možností ovlivnění nábytku pro počítač několika inovacemi, které se vzájemně ovlivňují, a které mohou mít v budoucnu velký vliv. Jsou zde aplikovány podmínky, které ovlivňují vznik a vývoj inovací v této oblasti:
- předpoklad vzniku inovačního zisku
-. využití technické empírie