Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Prognózování inovací - všeobecně

11. 8. 2010

 

V této kapitole jsou uvedeny hlavní body, které by měla obsahovat prognóza vývoje technického objektu. Prognóza se dělí na část analytickou, která analyzuje minulost technického objektu, minulost příbuzného technického objektu a vlivy, které působily na inovace technického objektu.
Druhá část je část vlastní prognózy, která vychází z analytické části a je jejím logickým pokračováním.
A.     Část analytická
1.Historický vývoj prognózovaného technického objektu má
obsahovat:
-     podmínky pro vznik technického objektu (např. aby mohla vzniknout parní lokomotiva musel již předtím existovat parní stroj, systém kolo s okolkem a kolejnice a parní kotel s pojistným ventilem).
-     etapy vzniku technického objektu, tj. inovace vyšších řádů
-         další inovace technického objektu v průběhu jeho vývoje, tj. inovace nižších řádů  
-         historický vývoj příbuzných technických objektů
2.Vytipování hlavních inovací prognózovaného a příbuzného technického objektu
3.Rozbor společenské potřeby těchto inovací, vliv vývoje přírodních věd a technické empirie na tyto inovace a jejich vliv na inovační zisk
B. Část vlastní prognózy
1.Na základě rozborů z části A. předpovědět možné inovace prognózovaného technického objektu a posoudit možnost zavedení těchto změn na základě vyspělosti přírodních věd, možností technické empirie a společenské potřeby.
2.Zvážit možnosti naplnění společenské potřeby technickým objektem pracujícím na jiném principu, porovnat jeho výhody a nevýhody.
3.Na základě již uvedených rozborů rozhodnout v jaké etapě životního cyklu se technický objekt nachází. Jestliže se blíží ke konci životního cyklu, je nutno zvážit možnost "nové obrátky vývojové spirály". Vytipovat nejreálnější technické změny a
uvést podmínky jejich realizace.