Jdi na obsah Jdi na menu
 


Použitá literatura

 

Tištěná literatura
 
1.                  Bártová H., Bárta V.: Marketingový výzkum trhu, Economia Praha, 1991
2.                  Bednář J.: Od nápadu k vynálezu, Práce Praha, 1984
3.                  Budworth D.: Does technology need more pure science? New scientist č.105/1985
4.         Cech Brigitte: Technika v antice, Grada Praha, 2013
5.                  Čásenský M., Maňas S.: Metodika konstruování, Ediční středisko, ČVUT Praha, 1990
6.                  Dobrovolný B. a kol.: Malý technický slovník, SNTL Praha, 1958
7.                  Donát Jiří: Dva důvody, proč patentový systém komplikuje 
            inovace a je odsouzen k zániku, článek na stránkách 
            www.lupa.cz , 2012
8.                  Einstein A., Infeld L.: Evoljucija fiziki, Molodaja gvardija, Moskva, 1950
9.                  Einstein A.: Jak vidím svět, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1993
10.              Engels F.: Dialektika přírody, Svoboda Praha, 1950
11.              Folta J., Nový L.: Dějiny přírodních věd v datech, Mladá fronta Praha, 1979
12.       Gallo C.: Tajemství inovací Steva Jobse, Computer Press, Brno, 2012
13.              Horáková I.: Marketing v současné světové praxi, Grada Praha, 1992
14.              Hubka V.: Konstrukční nauka, Obecný model postupu při konstruování, Konservis Praha, 1991
15.              Jílek F., Kuba J., Jílková J.:Světové vynálezy v datech, Mladá fronta Praha, 1980
16.       Keith Devlin: Jazyk matematiky, Jak zviditelnit neviditelné, Dokořán/Argo Praha, 2011
17.              Kolektiv: Světové dějiny, SPN Praha, 1978
18.       Kolektiv: Dějiny světa 1. až 6. díl, Vyšehrad Praha 2012 až 2014
19.              Leaky R. E.: Darwinův původ druhů v ilustracích, Panorama Praha, 1989
20.              Lewis T.: Aby věda fungovala, Vesmír č.11/1985
21.              Lewis T.: Humanitní obory a přírodní věda, Vesmír č.4/1985
22.              Mareš M.: Příběhy matematiky, Pistorius Příbram, 2008
23.              Michal S.: Perpetuum mobile včera a dnes, SNTL Praha, 1981
24.              Melíšek : Co víte o dějinách fyziky? Horizont Praha, 1986
25.              Moldan B.: Přežije technika rok 2000? Hledání ekotechniky, SNTL Praha, 1985
26.              Ondráček E., Laryš F.: Výpočtové modely a počítačové konstruování, Dům techniky Praha, 1985
27.              Orlov P.I.: Základy konštruovania, ALFA Bratislava, 1979
28.              Pekař V.: Konec parní lokomotivy? Technický týdeník č.37/1983
29.              Pekař V.: Technika, technický objekt a jejich vývoj, ip+tt č.3/96
30.              Pekař V.: Vnitřní podmínky pro vývoj techniky, ip+tt č.2/98
31.              Pekař V.: Trh si říká o inovace, Český a slovenský profit č.26/93
32.              Pekař V.: Hypotéza nového přístupu k modelům poruch a strategii údržby a technické inspekce, www.reliability.estranky.cz , 2009
33.              Rényi A.: Dialogy o matematice, Mladá fronta Praha, 1980
34.              Rousseau P.: Vynalézat je dobrodružství, Orbis Praha, 1972
35.              Štoll I.: Dějiny fyziky, Prométheus Praha, 2009
36.              Švejda P. a kol.: Základy inovačního podnikání, Asociace inovačního podnikání, 2002
37.              Tesla Nikola: Moje experimenty a patenty, Dialog, Liberec, 2012
38.              Tondl L.: Věda, technika a společnost, Filosofia Praha, 1994
39.              Wiener N.: Kybernetika a společnost, Nakladatelství ČSAV, 1963
40.              Zeithammer K.: Vývoj techniky, Vydavatelství ČVUT Praha, 1994
 
 Internetové odkazy
1.         www.inovace.cz
2.         www.circ.cz
3.         www.tc.cz
4.         www.cett.cz
5.         www.triz.cz
6.         http://galerieinovaci.cz
7.         www.businessinfo.cz
8.         www.aipcr.cz
9.         www.avo.cz
9.         www.lupa.cz
10.       www.inovace.estranky.cz