Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Innovations - Relations Governing their Formation and Evolution

 

 (Please, don't be afraid of the foreign language, to translation into the English you can use the Google Translator in your internet Explorer)

 

 
 

  Použíjte technologii Překladač  

 

 

uvodniobrazek.jpg

Úvodní obrázek 

 

 

Stáhnout celé stránky již v této verzi, jako e-book v .pdf, můžete zde

 
 Úvod
 
Člověk se vždy snažil ulehčit si a zkvalitnit svou práci, a proto vytvářel množství různých strojů, které mu pomáhaly, mnohonásobně zvětšily sílu jeho svalů, značně zdokonalily jeho smysly a začaly mu pomáhat při jeho tvůrčí duševní práci.
Tím je nastolena základní otázka: Kam směřuje vývoj techniky všeobecně a kam směřuje vývoj jednotlivých druhů strojů? Zodpovězení těchto otázek by ulehčilo práci konstruktérům, pracovníkům marketingu i ostatním pracovníkům průmyslu a obchodu.Tito lidé by mohli přesněji odhadnout směr vývoje "svého" technického objektu.
Jednou z metod používanou při prognózování je používání modelu. Návrh na takovýto model bude připraven v příštích kapitolách. Avšak i navrhovaný myšlenkový model se bude vyvíjet. Je např. zpřesňován zpětnou vazbou, která je závislá na počtu úspěšně i neúspěšně provedených prognóz.
Příkladem myšlenkového modelu vhodného k prognóze je nauka o evoluci živé hmoty - darwinismus. Avšak je třeba si uvědomit rozdíly mezi vývojem techniky a technického objektu a vývojem života. Základním podnětem evoluce života je být silnější, být odolnější, přežít a co nejvíce rozšířit svůj druh - je to tedy vývoj v porovnání s technickým velmi pomalý. U živé hmoty se dá říci - vyvíjí se - a u technického objektu - je vyvíjen. Přesto i zde platí několik málo analogií, jak uvádí následující kapitoly.
Jak již bylo uvedeno, naše úvahy budou na téma prognózování inovací technického objektu a popsání vlivů na tyto inovace působících.
Po velmi krátkém úvodu, který seznamuje čtenáře s řády inovací a se způsobem kategorizace inovací, se tyto stránky zabývají historií jednotlivého technického objektu a jeho cyklem života. Dále je kniha zaměřena na historii techniky jako celku, rozebírá podněty a vlivy, které působí na inovace technického objektu a techniky všeobecně. Dále chce na těchto základech objasnit postup prognózování vývoje inovací jednotlivého technického objektu.
 
Základní pojmy
 
Protože se tento článek zabývá technikou, je vhodné podat vysvětlení, jak je v této práci technika chápána, avšak nečiní si nárok na definici, protože význam tohoto slova není ještě ustálen:
Technika je přirozený výsledek neustálého snažení člověka využít svých schopností k uspokojení svých potřeb. Nelze ji oddělovat od  člověka samého, jeho zkušeností, vývoje přírodních věd a historických společenských podmínek. Dá se také říci, že technika představuje souhrn pracovních prostředků a prostředků sloužících k odpočinku nebo ještě zjednodušeněji, že představuje souhrn technických objektů.
Dále je vhodné objasnit a seznámit se s některými důležitými pojmy, které jsou v této práci použity:
Technický objekt je reálný, lidmi vytvořený objekt, mající svůj vývojový počátek a konec. Může se též říci, že technický objekt je základní vynález (ne technologický postup) tj. stroj jako takový, přístroj, nástroj, technické zařízení nebo i stavba.
Inovace technického objektu je jakákoli změna daná vývojem tj. změna konstrukce, materiálu, povrchové úpravy atd., směřující ke zdokonalení technického objektu.
Technická věda je utilitární (užitková) složka přírodních věd, obohacená vlivem a požadavky techniky (druhá složka přírodních věd je základní poznávací).
Inženýrství je činnost člověka zabývající se aplikací technických přírodních i společenských věd (např. ekonomika).
     Technické okolí jsou všechny technické objekty, které mohou být využity při vzniku kvalitativně nového technického objektu.
     Vnitřní podmínky technického rozvoje jsou evoluční vztahy uvnitř techniky. Jsou to vztahy, které podmiňují vznik a vývoj jednoho technického objektu vznikem a funkčností jiného technického objektu nebo jen jeho prvku či principu.

  

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci